بستن
کشور : آمریکا
کیفیت :

HD

10/ 6.1
بازیگران : Arnold Schwarzenegger، James Caan، Vanessa Williams
کارگردان : Chuck Russell

«جان کروگر» (شوارتسنگر) مأمور عالي رتبه ي برنامه ي محافظتي از «شاهدان» در امريکاست. وظيفه وکار او پاک کردن گزارش هاي مربوط به شاهدان است و با هر کس که بخواهد به آنان دست درازي کند، در مي افتد.