بستن

000 Movie 2010 با زیرنویس فارسی

کشور : انگلستان
کیفیت :

HD

10/ 5.5
بازیگران : John Hurt، Sean Pertwee، Terence Stamp
کارگردان : Martyn Pick

یک گروه از Ultramarines به تماس مهمی که از قصر شاهنشاهی جهانی دریافت کرده اند پاسخ میدهند. گروهی از امپراتوری در آنجا مستقر شده بودند اما هیچ پاسخی از آنها دریافت نشد. این گروه می کوشند که پی ببرند در آنجا چه اتفاقی افتاده است...