بستن
کیفیت :

HD

10/ 5.8
بازیگران : Abel Dolz Doval، Belén Rueda، Ricardo Darín
کارگردان : Patxi Amezcua

بچه های “سباستین” از طبقه هفتم آپارتمانشان با اصرار بجای آسانسور از پله ها پائین آمدند و زمانیکه پدرشان پائین رسید از بچه ها خبری نبود ،حال پدر تمام سعی خود را برای پیدا کردن بچه ها میکند