بستن
کشور : انگلستان
کیفیت :

HD

10/ 6.8
بازیگران : Amalia Vitale، John Sparkes، Justin Fletcher
کارگردان : Richard Phelan

یک موجود فضایی وارد مزرعهی گوسفندان میشود و به همین دلیل گروه “شان گوسفند” تصمیم میگیرند تا قبل از دستگیری این موجود فضایی توسط پلیس، او را به خانهی خود در فضا بازگردانند و…