بستن
کشور : کانادا
کیفیت :

HD

10/ 7.1
بازیگران : Cameron Monaghan، Charles Bryan، Jon Devore
کارگردان : Marc Fafard

در این مستند به بررسی ورزش خطرناک سقوط آزاد و پرش ارتفاع پرداخته شده و عوامل فیزیولوژیکی که باعث می شود افرادی ریسک اینگونه تفریحات خطرناک را بپذیرند مورد بررسی قرار می گیرد ...

اخبار دنیای سینما