بستن
کشور : تایلند
کیفیت :

HD

10/ 4.8
بازیگران : Athipich Chutiwatkajornchai، Kongdej Jaturanrasamee، Noppan Chantasorn
کارگردان : Kompin Kemgumnird

سه پسربچه در یک مسابقه شرکت می کنند. در طی مسابقه برای سام اتفاقی رخ می دهد که باعث آشنایی او با خواهر و برادری به نام های نوروا و جرج می شود. جرج می تـوانـد صدای زمین را بشنود و از ایـن طریـق متوجه می شوند که خطری بزرگ کره زمین را تهدید می کند و …