بستن

Ashley Judd

اشلی جاد (متولد اشلی تایلر سیمینلا؛ 19 آوریل 1968)  بازیگر و فعال سیاسی آمریکایی است. او در خانواده ای از هنرمندان مجری بزرگ شد: او دختر خواننده موسیقی کانتری نائومی جاد و خواهر ناتنی خواننده موسیقی کانتری وینونا جاد است. حرفه بازیگری او بیش از سه دهه را در برگرفته است و او همچنین به طور فزاینده ای درگیر تلاش های بشردوستانه جهانی و فعالیت های سیاسی شده است.