بستن

Burghart Klaußner

Burghart Klaußner در 13 سپتامبر 1949 در برلین آلمان به دنیا آمد. او بازیگری است که با فیلم های مربیان (2004)، روبان سفید (2009) و مردم در مقابل مردم شناخته شده است. فریتز بائر (2015). او با جنی ازدواج کرده است. آنها دو بچه دارند.