بستن

Callum Maloney

کالوم مالونی بازیگری است که برای بخیه ها (2012)، همه موجودات بزرگ و کوچک (2015) و مخفیگاه ها (2011) شناخته شده است.