بستن

Charles Bryan

یک فیلمساز مشتاق از سن 8 سالگی، اما ورق های زندگی او را تا 40 سالگی دور نگه داشت. چارلز به عنوان عضوی از انجمن یک درصد برتر (TOPS)، جهان را به شیوه ای منحصر به فرد می بیند. داستان‌هایی که او می‌نویسد و کارگردانی می‌کند، آن جهان را با داستان‌های پس‌زمینه، نمادگرایی، استعاره‌ها، ارتباطات تاریخی هوشمندانه و رشته‌های در هم تنیده توصیف می‌کنند. تماشای بازی با کلمات، جناس، گیج‌ها و ارجاعات مبهم که همگی با داستان پشت هر فیلم مرتبط و مرتبط هستند، باشید. فیلم های چارلز فقط سرگرمی نیستند، بذر فکر هستند.