بستن

Dan Barouch

دن باروش به خاطر کارش در زمینه چگونه از یک بیماری همه گیر (2022) زنده بمانیم، اتاق خبر CNN (1989) و ملاقات با مطبوعات (1947) شناخته شده است.