بستن
Ezra Dewey

Ezra Dewey

ازرا دیویی بازیگری است که برای ذهن های جنایتکار: فراتر از مرزها (2016)، ذهن های جنایتکار (2005) و همه چیز پیش از ما (2015) شناخته شده است. آخرین پروژه های او The Djinn (نقش: Dylan Jacobs) (2021) و Boy Behind the Door (نقش: Kevin) (2020) ازرا، که هنوز در دبیرستان است، یک طرفدار واقعی ورزش است.