بستن

Fabrizio Ferracane

Fabrizio Ferracane بازیگری است که برای فیلم‌های Black Souls (2014)، The Traitor (2019) و Malena (2000) شناخته شده است.