بستن

Fadhli

فاضلی بازیگری است که برای فیلم Ejen Ali: The Movie (2019) شناخته شده است.