بستن

Ferdia Shaw

فردیا شاو بازیگری است که برای Artemis Fowl (2020)، Poster Boys (2020) و Robert Shaw: Jaws, Deoch & Deora (2015) شناخته شده است.