بستن

Geoffrey Gray

جفری گری با بازی Expedition Unknown (2015)، The Mystery of D.B. کوپر (2020) و UnXplained (2019).