بستن

Isabel Bassett

ایزابل باست بازیگر و نویسنده ای است که برای فیلم های سولومون کین (2009)، گونه های در معرض خطر (2021) و سرکش (2020) شناخته شده است.