بستن

Jeremy Gardner

جرمی گاردنر بازیگر و کارگردانی است که برای فیلم های The Battery (2012)، After Midnight (2019) و Spring (2014) شناخته شده است.