بستن

Jitendra Sharma

جیتندرا شارما کار خود را به عنوان یک هنرمند تئاتر در سال 1996 در دوران مدرسه در لودیانا آغاز کرد. با صعود از نردبان موفقیت، او در نمایشنامه های پنجابی نامی برای خود دست و پا کرد و اکنون در مسیر سینمای پنجابی پیشرفت کرده است تا در این زمینه پیشرفت کند. دنیای سینما به عنوان تهیه کننده و بازیگر اجرایی.