بستن

John Ingram

جان اینگرام یک کارگردان و تهیه کننده است که برای پیلگر در استرالیا (1976)، پیلگر (1974) و او همیشه مردشان را می گیرد (1962) شناخته شده است.