بستن

Joy Suprano

جوی سوپرانو در 19 مارس 1980 به دنیا آمد. او با فیلم های فلیشمن در دردسر است، بهترین فوروارد (2022) و هایتاون (2020) شناخته شده است.