بستن

Julius Feldmeier

جولیوس فلدمایر در سال 1987 در روستوک، جمهوری دموکراتیک آلمان به دنیا آمد. او یک بازیگر و کارگردان است که برای هیچ چیز بدی نمی‌تواند اتفاق بیفتد (2013)، آکسولوتل اورکیل (2017) و بابیلون برلین (2017) شناخته شده است. او با کاتیا فلدمایر ازدواج کرده است.