بستن

Kaspar Velberg

کاسپار ولبرگ بازیگری است که برای فیلم های Tenet (2020)، Mihkel (2018) و Riders of Justice (2020) شناخته شده است.