بستن

Kiichi Nakai

Kiichi Nakai در 18 سپتامبر 1961 در توکیو ، ژاپن متولد شد. او بازیگر است ، که به دلیل ترسیم آخرین شمشیر (2002) ، 47 رونین (1994) و Warriors of Heaven and Earth (2003) شناخته شده است. وی از سپتامبر 2000 با مایو یوشیتانی ازدواج کرده است.