بستن
Kristin Bauer van Straten

Kristin Bauer van Straten

کریستین بائر ون استراتن یک هنرپیشه سینما و تلویزیون آمریکایی است که به خاطر نقش خون آشام پاملا سوینفورد دی بوفورت در سریال تلویزیونی خون واقعی HBO، دوست دختر جری، گیلیان (“دست های مرد”) در سینفلد، و در نقش بدخواه در سریال “یک بار” ABC مشهور است.