بستن

Louis Bartlett

لویی دی فونتنای. بارتلت (1873-1951) وکیل دادگستری و شهردار برکلی، کالیفرنیا از سال 1919 تا 1923 بود. بارتلت به خاطر کارش برای ارتقای خدمات عمومی، به ویژه آب و برق مورد توجه قرار گرفت.

لوئیس بارتلت در 20 سپتامبر 1872 در سانفرانسیسکو پسر کلمب بارتلت و لوئیز مل دو فونتنای به دنیا آمد. او در 13 ژوئن 1903 با مری اولنی دختر وارن اولنی و مری کریون ازدواج کرد. بارتلت ها سه دختر داشتند: مری، موریل و روت. بارتلت در 4 فوریه 1951 در سانفرانسیسکو درگذشت. مری اولنی در سال 1948 درگذشت. لوئیس در 10 می 1957 با ناتالی وارتی ازدواج کرد.

کاکلشن فیلم های نوروز 1402