بستن

Mayra Batalla

مایرا باتالا بازیگر و نویسنده است که برای دعاهایی برای دزدیده شده (2021)، اینجا روی زمین (2018) و تیجوانا (2019) شناخته شده است.