بستن

Michelle de Swarte

میشل دو سوارت در سال 1980 در لویشم، لندن، انگلستان به دنیا آمد. او یک هنرپیشه است که با فیلم های The Baby (2022)، The Duchess (2020) و I’m a Celebrity شناخته شده است، مرا از اینجا بیرون کن! اکنون! (2002).