بستن

Na Wei

نا وی بازیگر و مدیر تولید است که با فیلم‌های The Faces of My Gene (2018)، Blade of Wind (2020) و Unity of Heroes (2018) شناخته می‌شود. 

کاکلشن فیلم های نوروز 1402