بستن

Patrice Baudrier

پاتریس بودریه بازیگری است که برای ماجراهای پاپیروس (1998)، فاینال فانتزی XV: رفقا (2017) و فاینال فانتزی پانزدهم (2016) شناخته شده است.