بستن

Piotr Glowacki

پیوتر گلواکی در 29 مارس 1980 در تورون، کویاوسکو-پومورسکی، لهستان به دنیا آمد. او بازیگری است که برای قهرمانان (2020)، بوگووی (2014) و ماری کوری: شجاعت دانش (2016) شناخته شده است.