بستن

Robert Pugh

رابرت پوگ در دهکده ای به نام Tynte بزرگ شد، دهکده معدنی کوچکی که در خارج از Pontypridd واقع شده بود، جایی که تام جونز در آن بزرگ شد. Tynte در چند مایلی بین Aberdare و Pontypridd در حدود بیست مایلی شمال کاردیف قرار دارد. او در مدرسه بازیگری رز بروفورد تحصیل کرد که در سال 1976 از آن فارغ التحصیل شد.