بستن
Ahsan Rahim

Ahsan Rahim

احسن رحیم کارگردان و بازیگر است که برای فیلم های تیفا در دردسر (2018)، یوکر (2021) و شهزاد روی و واسو و نعیم دیلپول و شانی حیدر و رایسا رئیسانی: واجه (2022) شناخته شده است.