بستن

Alexandre O. Philippe

الکساندر او. فیلیپ کارگردان و نویسنده است که با فیلم های 78/52: صحنه دوش هیچکاک (2017)، جهش ایمان: ویلیام فریدکین در جن گیر (2019) و مردم در برابر جورج لوکاس (2010) شناخته شده است.