بستن

Bob Logan

باب لوگان برای فیلم لگو نینجاگو (2017)، گربه چکمه پوش (2011) و Astro Boy (2009) شناخته شده است.