بستن

Hamideh Moeinfar

حمیده معین فر کارگردان اهل ایران است. فیلم های کوتاه گلادیاتور، سیاه و فیلم سینمایی شب هامون از ساخته های اوست.