بستن

گوئینت پالترو در دادگاه حادثه اسکی برنده شد

0 دیدگاه | 1 سال پیش

پرونده حادثه اسکی در پارک سیتی ایالت یوتا رسیدگی شده و بازیگر فیلم “مرد آهنی” گوئینت پالترو برنده این پرونده شده است. تری سندرسون، یک عینک‌ساز بازنشسته، ادعا کرده بود که پالترو با او در حال اسکی برخورد کرده و باعث ضربه مغزی او شده است. وکلا‌ی آقای سندرسون خواستار ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار دلار خسارت از بازیگر “مرد آهنی” شده بودند. اما پالترو شکایت متقابل یک دلاری علیه آقای سندرسون ثبت کرده بود و ادعا می‌کرد که آقای سندرسون به او برخورد کرده است.

هیأت منصفه اعلام کرده که گوئینت پالترو بی‌گناه است و برای حادثه اسکی در فوریه ۲۰۱۶. پخش زنده دادگاه و شبکه‌های اجتماعی باعث شده که کلیپ‌های عجیبی در مورد این حادثه در دسترس قرار بگیرد. پرسش‌های وکیل آقای سندرسون به پالترو در دادگاه در مورد این حادثه نزدیک به ۳ میلیون بار دیده شده است.

گوئینت پالترو در جایگاه شهود ادعا کرده که آقای سندرسون مستقیماً از پشت به او برخورد کرده است و در لحظه برخورد اسکی، او داشتن دیدن فرزندان خود را تماشا می‌کرد.

وکلا‌ی آقای سندرسون در دادگاه از پالترو پرسیده بود که آیا برای ثبت شکایت متقابل یک دلاری از تیلور سویفت الهام گرفته است یا نه.

0 دیدگاه