بستن
کشور : چین
کیفیت :

HD

10/ 4.8
بازیگران : Andy On، Scott Adkins، Truong Ngoc Anh
کارگردان : Ernie Barbarash

کوین برای پیدا کردن سرچشمه رازهای کشف نشده زندگی خود بدون رعایت احتیاط وارد ویتنام میشود، همانطور که او در آنجا سرگردان است سرانجام پی به رازهایی میبرد که او را در معرض خطرات زیادی قرار میدهد و…

کشور : چین
کیفیت :

HD

10/ 4.8
بازیگران : Andy On، Scott Adkins، Truong Ngoc Anh
کارگردان : Ernie Barbarash

کوین برای پیدا کردن سرچشمه رازهای کشف نشده زندگی خود بدون رعایت احتیاط وارد ویتنام میشود، همانطور که او در آنجا سرگردان است سرانجام پی به رازهایی میبرد که او را در معرض خطرات زیادی قرار میدهد و...

زبان اصلی

دانلود فیلم
اخبار دنیای سینما