بستن
کشور : آمریکا
کیفیت :

HD

10/ 7.8
بازیگران : Christopher Gorham، Roger Cross، Rosario Dawson
کارگردان : Christina Sotta

این انیمیشن دنباله ی انیمیشن Justice League Dark 2017 است. در این قسمت به دنبال تجزیه زمین، لیگ عدالتجویان دوباره به هم می پیوندند…

کشور : آمریکا
کیفیت :

HD

10/ 7.8
بازیگران : Christopher Gorham، Roger Cross، Rosario Dawson
کارگردان : Christina Sotta

این انیمیشن دنباله ی انیمیشن Justice League Dark 2017 است. در این قسمت به دنبال تجزیه زمین، لیگ عدالتجویان دوباره به هم می پیوندند…

اخبار دنیای سینما