بستن

خلاصه داستان Iceman: The Time Traveller

کشور : چین
کیفیت :

HD

10/ 3.9
بازیگران : Baoqiang Wang، Donnie Yen، Shengyi Huang
کارگردان : Wai-Man Yip

نگهبان امپراتوری پس از خیانت اطرافیانش به صورت تصادفی زیر برف دفن شده و در زمان منجمد میشود، 400 سال بعد او بازمیگردد تا نبرد نیمه تمامش را به پایان برساند...

کیفیت :

HD

10/ 3.9
بازیگران : Baoqiang Wang، Donnie Yen، Shengyi Huang
کارگردان : Wai-Man Yip

نگهبان امپراتوری پس از خیانت اطرافیانش به صورت تصادفی زیر برف دفن شده و در زمان منجمد میشود، 400 سال بعد او بازمیگردد تا نبرد نیمه تمامش را به پایان برساند...

زبان اصلی

دانلود فیلم