بستن

عکسهای انیمیشن Ejen Ali: The Movie

کشور : مالزی
کیفیت :

HD

10/ 8
بازیگران : Altimet، Amir Bamer، Fadhli
کارگردان : Muhammad Usamah Zaid

ایجن علی 12 ساله پس از استخدام تصادفی به عنوان جاسوس، اکنون نقش خود را در آژانس مخفی Meta Advance Tactical Agency (MATA) برای محافظت از شهر آینده نگر Cyberaya در برابر تهدیدات خارجی، پذیرفته است.

کشور : مالزی
کیفیت :

HD

10/ 8
بازیگران : Altimet، Amir Bamer، Fadhli
کارگردان : Muhammad Usamah Zaid

ایجن علی 12 ساله پس از استخدام تصادفی به عنوان جاسوس، اکنون نقش خود را در آژانس مخفی Meta Advance Tactical Agency (MATA) برای محافظت از شهر آینده نگر Cyberaya در برابر تهدیدات خارجی، پذیرفته است.