بستن
دانلود سریال پوست شیر قسمت جدید فصل سوم قسمت 8
دانلود سریال پوست شیر قسمت جدید فصل سوم قسمت 8
دانلود سریال پوست شیر قسمت جدید فصل سوم قسمت 8

66% رضایت

دانلود سریال پوست شیر قسمت جدید فصل سوم قسمت 8

سریال ایرانی | 0 دیدگاه | 2 سال پیش | 66 % رضایت
فصل سوم قسمت 24 افزوده شد!

برای همه سنین

دانلود قانونی

خلاصه سریال پوست شیر The Lion Skin : نعیم و ساحل پس از ۱۵ سال جدایی یکدیگر را می بینند…
درباره سریال پوست شیر The Lion Skin : محصول کشور ایران و در ژانر هیجان انگیز می‌باشد و به کارگردانی در سال 2022 ساخته شده است. در سریال پوست شیر بازیگرانی چون Babak Karimi، پانته آ بهرام، Shahab Hosseini، و... به ایفای نقش پرداخته اند.

لینک های دانلود قانونی

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 480p

قیمت : 10000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : All

قیمت : 30000 تومان

خرید و دانلود

لینک های دانلود سریال

قسمت اول

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت دوم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت سوم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت چهارم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت پنجم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت ششم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت هفتم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت هشتم

کیفیت : 480p

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 10,500 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 12,000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

قسمت اول

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت دوم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت سوم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت چهارم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت پنجم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت ششم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت هفتم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود

قسمت هشتم

کیفیت : 480p

قیمت : 12000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 720p

قیمت : 13000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : 1080p

قیمت : 15000 تومان

خرید و دانلود

کیفیت : ALL

قیمت : 35000 تومان

خرید و دانلود
خلاصه سریال پوست شیر The Lion Skin : نعیم و ساحل پس از ۱۵ سال جدایی یکدیگر را می بینند…
درباره سریال پوست شیر The Lion Skin : محصول کشور ایران و در ژانر هیجان انگیز می‌باشد و به کارگردانی در سال 2022 ساخته شده است. در سریال پوست شیر بازیگرانی چون Babak Karimi، پانته آ بهرام، Shahab Hosseini، و... به ایفای نقش پرداخته اند.

توضیحات تکمیلی

پوست شیر سریال جدید نمایش خانگی، در ژانر درام، جنایی و به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی تولید شده است. سریال نمایش خانگی پوست شیر در ۱۵ قسمت تهیه و تولید شده است. جمشید محمودی کارگردانی سریال پوست شیر را برعهده دارد. وی نویسنده و کارگردان سینما است که با ساخت فیلم چند متر مکعب عشق توانست جوایز زیادی در هفدهمین جشن سینمای ایران کسب کند.در ادامه با دانلود سریال پوست شیر با ما همراه باشید.تا شما نیز شاهد اتفاقات زیبای این فیلم باشید.

خلاصه داستان سریال پوست شیر

موضوع سریال پوست شیر درباره زندگی مردی به نام نعیم است که پانزده سال حبس را به شوق دیدن دخترش ساحل تاب آورده و به دنبال ساختن یک زندگی آرام در کنار دخترش است. همسر نعیم که از او طلاق گرفته است، سال‌هاست که با همسر جدید خود زندگی می‌کند و ساحل نیز او را پدر خود می‌داند. نعیم بعد از آزادی کم کم به دخترش نزدیک شده اما برای دیدن او دچار بحران بزرگی می‌شود.بدون تردید سریال پوست شیر می تواند یکی از منحصر به فرد ترین انتخاب های شما برای دانلود سریال ایرانی باشد.

نقد و بررسی سریال پوست شیر

در سریال پوست شیر با وجود اینکه داستان درباره تجاوز و قتل است،در ادامه با دانلود سریال پوست شیر با ما همراه باشید. اما تا حد ممکن از نشان دادن صحنه‌های خشن در آن پرهیز شده. به جای اصرار بر بزرگ ‌نمایی این سکانس‌ها و میخکوب کردن بیننده از طریق به نمایش ‌گذاشتن اتفاقات وحشتناک، این سریال در تلاش است مخاطب را هرچه بیشتر با قصه همراه کند.داستان سریال گرچه یک داستان کلیشه ای است اما به دلیل وجود بازیگران بسیار حرفه ای و همچنین وجود داستان بسیار مرموز این سریال توانسته پس از اکران از محبوبیت بالایی برخوردار شود و نظر مثبت منتقدان و بینندگانش را به خود جلب کند.از دیگر نکات مثبت فیلم فلاش بک های آن است که مخاطب را با سرگذشت کاراکتر ها بیشتر آشنا می کند. در کنار سریال «پوست شیر» عوامل حرفه‌ای‌ دیگری هم هستند. مانند مرتضی غفوری از مدیران فیلم برداری مطرح سال‌های اخیر که حالا قاب‌های این سریال توسط او بسته می‌شود. بدون تردید یکی از نقاط قوت مهم  این سریال، فیلمبرداری آن و زاویه دید دوربین است. در سریال جنایی که حرف اول را هیجان و دلهره می‌زند، فیلمبرداری «پوست شیر» تا حد زیادی توانسته به یک ایده‌ال نزدیک شود. از سوی دیگر موسیقی، طراحی‌صحنه و نور هم از نکات قابل توجه سریال است که کمک می‌کند تا قاب‌ بندی یک اثر جنایی نزدیک به استانداردهای تعریف شده این ژانر، اتفاق بیافتد.در ادامه با دانلود سریال جیران به تماشای این فیلم زیبا بنشینید.

معرفی بازیگران پوست شیر

شهاب حسینی

سید شهاب‌الدین حسینی تنکابنی بازیگر سینما و تلویزیون، فیلم‌ساز و مجری پر افتخار و مشهور ایرانی در ۱۴ بهمن ۱۳۵۲ در تهران به دنیا آمد. وی در رشته روان‌شناسی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت که آن را به قصد مهاجرت به کانادا ناتمام گذاشت. شهاب حسینی در سال ۱۳۷۴ با پریچهر قنبری ازدواج کرد و صاحب دو پسر به نام‌های محمدامین و امیرعلی شد. او در کارنامه خود افتخارات زیادی از جمله دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر با بازی در فیلم سوپر استار، برنده خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره بین‌المللی فیلم برلین ۲۰۱۱ با حضور در فیلم جدایی نادر از سیمین، دریافت نخل طلا جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ با ایفای نقش در فیلم فروشنده، کسب عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره پکن با نقش آفرینی در فیلم اولین برف و… را ثبت کرده است. شهاب حسینی همچنین در سال ۱۳۹۹ به اجرای یک برنامه در نمایش خانگی به نام هم‌ رفیق پرداخت که نخستین قسمت این مجموعه در ۲۰ آذر ۱۳۹۹ از نماوا پخش شد.

پردیس احمدیه در نقش ساحل 

پردیس احمدیه بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، متولد ۸ تیر ۱۳۷۱ و فارغ‌التحصیل رشته (سنتور) نوازندگی ساز ایرانی است. او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۸۶ با حضور در فیلم مقلد شیطان آغاز کرد و با بازی در فیلم لاک قرمز توانست جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم شهر ۱۳۹۶ کسب کند. وی همچنین در فیلم‌های لا مینور، تگرگ و آفتاب، نوبت لیلی، آنها، یادآوری، مجبوریم، تومان، سرکوب، خفه ‌گی و خانه دختر نقش آفرینی کرده است.

هادی حجازی فر در نقش نعیم 

هادی حجازی فر متولد ۳۱ خرداد ۱۳۵۵ بازیگر، کارگردان و فیلم‌ نامه‌ نویس سینما و تلویزیون است. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی رشته نمایش عروسکی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذرانده و در فیلم‌های موقعیت مهدی، ایستاده در غبار، ماجرای نیمروز، لاتاری، به وقت شام، آتابای، ممنوعه، منطقه پرواز ممنوع، پیشگو، پوست شیرایفای نقش کرده است. فیلم سینمایی موقعیت مهدی با موضوع زندگی شهید مهدی باکری اولین تجربه کارگردانی حجازی فر در ساخت فیلم سینمایی بود که در سال ۱۴۰۰ به نمایش در آمد و برنده سیمرغ بهترین کارگردان فیلم اول در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

پانته آ بهرام

پانته‌آ بهرام (زادهٔ ۱۳ اسفند ۱۳۴۸ در تهران) بازیگر اهل ایران است. او برای بازی در فیلم و تئاتر نامزد و برندهٔ جوایز گوناگونی از جشنواره فیلم فجر شده‌است. فعالیت او با حضور در سری سوم مجموعه تلویزیونی آئینه (۱۳۶۸) آغاز شد و سپس همان سال در فیلم هامون ساختهٔ داریوش مهرجویی ظاهر شد. او برای ایفای نقش در بچه‌های ابدی (۱۳۸۵) برندهٔ سیمرغ بلورین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر شد. او غیر از سینما و تلویزیون، در بیش از ۲۰ اجرای تئاتر نظیر مرگ یزدگرد ایفای نقش کرده‌است.

مهرداد صدیقیان

مهرداد صدیقیان (زادهٔ ۳۰ بهمن ۱۳۶۷) بازیگر ایرانی است. او فعالیت سینمایی خود را در سال ۱۳۸۴ با فیلم عصر جمعه آغاز کرد. صدیقیان برای نقش‌آفرینی در اتوبوس شب (۱۳۸۵) و ماجرای نیمروز (۱۳۹۵) نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده است.سال 1390 وقتی 23 ساله بود با سریال سقوط یک فرشته جلوی دوربین رفت که به شدت دیده شد اما شهرت اصلی او با سریال مدینه سال 93 آغاز شد

علیرضا کمالی

علی‌رضا کمالی (زادهٔ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ در تهران) بازیگر ایرانی است. او فارغ‌التحصیل رشتهٔ بازیگری از دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.او در سال ۱۳۷۹ در رشته بازیگری وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و همزمان با تحصیل در رشته مذکور، در زمینه نمایش عروسکی نیز سابقه فعالیت در حوزه هنری تهران را داشته‌است. به گونه‌ای که پس از سه سال همکاری با این مرکز به عنوان بهترین بازیگر مرد نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دفاع مقدس انتخاب و معرفی گردید. اولین حضور وی به صورت جدی در عرصه سینما و تلویزیون، در سال ۱۳۸۲ و در سریال شیخ بهایی به کارگردانی شهرام اسدی می‌باشد که وی به عنوان دستیار کارگردان فعالیت می‌نمود.اولین تجربه بازیگری کمالی نژاد با بازی در نقش شمایل علی اکبر در سریال ثارالله با کارگردانی شهریار بحرانی و نویسندگی مجتبی فرآورده شکل می‌گیرد. این پروژه در دی ماه سال ۸۲ متوقف می‌شود و این امر باعث می‌شود اولین بازی و تصویر تلویزیونی وی پخش نگردد. در سال ۱۳۸۷ در فیلم سینمایی ملک سلیمان ایفای نقش کرد که با نقدهای مثبتی همراه بود. وی در سریال نفس به کارگردانی جلیل سامان نیز به ایفای نقش پرداخته ‌است

از دیگر بازیگران پوست شیر می توان به بابک کریمی، بانیپال شومون، نیلوفر کوخانی،علی اوسیوند، احسان امانی،بهزاد خلج،ژیلا شاهی، آناهیتا افشار،رضا بای اشاره کرد.در ادامه با دانلود سریال پوست شما نیر به تماشای این سریال زیبا بنشینید.

کلام آخر

سریال پوست شیر یکی از بهترین سریال های جنایی است که به تازگی اکران شده اگر شما نیز به دنبال یک سریال ایرانی و جنایی هستید پیشنهاد می کنم حتما این سریال زیبا را تماشا کنید.از دیگر پیشنهاد های ما برای شما دانلود سریال سقوط این فیلم زیبا نیر می تواند برای شما بسیار سرگرم کننده باشد.

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *